Appellations Bordeaux

Appellations Bordeaux | volledig overzicht AOC

wijngaard van Carbon d’Artigues in de Graves

Appellations Bordeaux | het systeem AOC

Het AOC-systeem voor alle Appellations Bordeaux werd door de jurist en wijnproducent baron Le Roy de Boiseaumarié ontworpen voor de regio Châteauneuf-du-Pape. AOC is een afkorting van Appellation d’Origine Controlée. Het doel van het systeem was om aan geselecteerde gebieden een officiële status te verlenen voor hun landbouw-producten. Deze status was daarbij gebaseerd op specifieke kenmerken van het product. Hierbij hield men rekening met het specifieke eigenschappen van de bodemgesteldheid van het gebied. Het systeem wordt Apgecontroleerd door het overheidsorgaan INAO, Institut National de l’Origine et de la Qualité.

In 1936 is het eerste systeem van de Bordeaux appellations door de Franse overheid ingevoerd. Het doel achter het AOC is eenvoudig.  Een product dat afkomstig uit een bepaald gebied moet zich duidelijk onderscheiden. De wijn of een ander landbouwkundig product laat een zekere uniekheid zien. Dit moet een gevolg zijn van de specifieke eigenschappen van het gebied. Hierdoor ontstaat een speciaal karakter, stijl en identiteit voor het product.

Sinds 1992 is het Europese AOP (Appellation d’Origine Protegée) er bij gekomen.

Appellation d’Origine Controlée (AOC) op het label

Een chateau uit Bordeaux mag de status van hun Bordeaux appellaton op het label vermelden als het voldoet aan de volgende officiële regels, uitgevaardigd door het INAO:

Het chateau en haar wijngaarden moeten gelegen zijn binnen de geografische grenzen van de appellation in de Bordeaux streek.

Het chateau moet de specifieke regels onderschrijven. Bovendien moet zij diverse verordeningen volgen die uitgevaardigd zijn door de appellation. Hier valt onder wijngaard onderhoud, toegestane druiven, minimum en maximum opbrengst, minimale suiker en alcohol niveau’s, en ook vastgestelde werkwijzes voor de vinificatie. Deze regels en verordeningen zien er op toe dat de wijn geproduceerd moet zijn in de appellation. De wijn mag alleen gemaakt zijn van druiven die in de appellation aangeplant zijn, tenzij een ontheffing is verleend.  De wijnen moeten door het chateau op fles zijn gedaan. Dit zijn de minimale vereisten en werkwijzes volgens AOC. In de praktijk gaat elke serieuze wijnbouwer vaak ver boven deze minimum vereisten van de appellation uit.

<h3>Appellations Bordeaux | geschiedenis

Met het huwelijk van Aliénor d’Aquitaine enHenri II Plantagenêt, koning van Engeland neemt vanaf de XIIe eeuw de ontwikkeling van de wijngaarden rondom Bordeaux een grote vlucht.

Het hertogdom Guyenne (Aquitaine) met de hoofdstad Bordeaux viel vanaf 1154 onder de Koningen van Engeland. Het was ideaal gelegen op de handelsroute van de grote koopvaardijvloten van Noord-Europa. Het gebied  ontwikkelde zich daardoor tot een van de meest prestigieuze wijngaarden van de wereld.

De Bordeaux-streek staat op de eerste plaats van de lijst met wijngaarden met een appellation d’origine contrôlée in Frankrijk. Daarbij beslaat het gebied bijna 120.000 Ha aan wijngaarden.

De wijnen van Bordeaux behoren vandaag de dag tot de betere ambassadeurs van de franse wijncultuur. Vooral bij de jaarlijkse presentatie van de nieuwe jaargang van de crus classées vloeit er veel inkt uit de pennen.

<h2>Appellations Bordeaux | overzicht naar regio

Onderstaand geven wij een overzicht van zowel de regio-appellations als de gemeentelijke appellations in het totaal van Appellations. Per appellation wordt de grootte van het gebied en de geschatte jaaropbrengst gegeven. Let op: dit kan per jaar verschillen.

De streek van de Entre Deux Mers

Cadillac | Gemeentelijke appellation | regio van de Entre-deux-Mers

Kleur: witte zachte en zoete | Gebied: 173 ha / Gemiddelde productie: . 4.411 hl

Ligging: op de rechteroever van de Garonne; de naam kan voor 22 steden op de hellingen geclaimd worden.

Bodem: klei-kalksteen of grind hellingen zorgen voor een goede afwatering

Druiven: in volgorde van belangrijkheid: Semillon, Sauvignon en Muscadelle.

Côtes-de-bordeaux-saint-macaire | Gemeentelijke appellation | regio van de Entre-deux-Mers

Kleur: witte zachte en zoete | Gebied: 62 ha / Gemiddelde productie: 1.977 hl

Ligging: ten noordoosten van Langon voor Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

Bodem: alle grondsoorten, maar een meerderheid van de klei-kalksteen.

Druiven: in volgorde van belangrijkheid, Semillon, Sauvignon en Muscadelle.

Entre-deux-mers | subregionale appellation | regio Entre-deux-Mers

Kleur: wit | Gebied: 1.324 ha / Gemiddelde productie: 77.321 hl

Ligging: uitgestrekt gebied tussen de Dordogne en de Garonne

Bodem: meestal klei en kalksteen.

Druiven: Sauvignon wit, Semillon en een beetje Muscadelle.

Entre-deux-mers haut-benauge | Gemeentelijke Appellation | regio van de Entre-deux-Mers.

Kleur : wit | Gebied: 104 ha.

Ligging: negen steden in het centrale deel van de Entre-deux-Mers

Bodem: meestal kalksteen

Druiven: Sauvignon, Semillon en Muscadelle.

Graves-de-vayres

Kleur: rood en wit.

Ligging: 30 km ten oosten van Bordeaux, aan de linkeroever van de Dordogne.

Bodem: bodem voornamelijk grind en zand.

 Wit : Gebied: 75 ha / Gemiddelde productie: 3.967 hl.

Witte Druiven:Sauvignon, Semillon en een beetje muscadelle

 Rood: Gebied: 289 ha / Gemiddelde productie: 14.854 hl

Rode druiven: merlot, cabernet sauvignon en cabernet franc.

Loupiac | Gemeentelijke appellation | regio van de Entre-deux-Mers

Kleur: witte zachte en zoete | Gebied: 331 ha / Gemiddelde productie: 10.525 hl

Ligging: op de hellingen van de rechteroever van de Garonne stroomopwaarts van Bordeaux tussen Langon en Podensac op de gemeentegrond van Loupiac

Bodems: kalkrijke klei en leem leem

Druiven: voornamelijk Semillon en 10% Sauvignon. We beginnen te planten Sauvignon Gris.

Premières-côtes-de-bordeaux | Subregionale appellation | regio Entre-deux-Mers

Kleur: witte zachte en zoete | Gebied: 170 ha  | Gemiddelde productie: 6.018 hl

Ligging: op de rechteroever van de Garonne, kan 37 steden op de hellingen van de naam claimen.

Bodem: de hellingen van klei-kalksteen of grind zorgen voor een goede afwatering

Druiven: in volgorde van belangrijkheid: Semillon, Sauvignon en Muscadelle.

Sainte-croix-du-mont | Gemeentelijke appellation | Regio van de Entre-deux-Mers

Kleur: witte zachte en zoete | Gebied: 348 ha / Gemiddelde productie: 10.092 hl

Ligging: op de rechteroever van de Garonne, alleen in de gemeente van Sainte-Croix-du-Mont.

Bodem: twee sectoren: klei kalksteen (meer complexe smaken) op de heuvels langs de Garonne, en klei en grind op het plateau en op de noord / noord-oost punt. De meeste telers hebben percelen op beide sectoren waarvan zij de druiven mengen.

Druiven: in volgorde van belangrijkheid: Semillon, Sauvignon en Muscadelle.

Sainte-foy-bordeaux | Gemeentelijke appellation | regio van de Entre-deux-Mers

Kleur: rood en wit | Gebied: 148 ha / Gemiddelde productie: 6.482 hl

Ligging: langs de linkeroever van de Dordogne vormt het einde van de Entre-Deux-Mers

Bodem: bodem overwegend klei en kalksteen, ook zand en grind.

Rode druivensoorten: merlot, cabernet sauvignon en cabernet franc.

Witte druivensoorten: Semillon, Sauvignon en Muscadelle.

Sainte-foy-bordeaux (moelleux et liquoreux) | Gemeentelijke appellation | regio van de Entre-deux-Mers

 Kleur: witte zachte en zoete | Gebied: 33 ha / Gemiddelde productie: 1.488 hl

Ligging: aan het eind van de regio Entre-Deux-Mers

Bodem: alle grondsoorten, maar een meerderheid van de bodem . klei en kalksteen

Druiven: in volgorde van belangrijkheid: Semillon, Sauvignon en Muscadelle.

De streek van de GRAVES

Barsac | Gemeentelijke appellation | Regio van de Graves

Kleur: witte zachte en zoete | Gebied: 415 ha / Gemiddelde productie: 8.217 hl

Ligging: op de linkeroever van de Garonne en de Ciron en uitsluitend in de gemeente Barsac

Bodems: Garonne-grind en klei-kalksteen plateau op de Haut-Barsac

Druivensoorten: . in volgorde van belangrijkheid: Semillon, Sauvignon en Muscadelle

Let op: het is mogelijk om de oogst te claimen als appelation Sauternes als appelation Barsac.Barsac zelf claimt 10 Crus van 1855.

Cérons | Gemeentelijke appellation | Regio van de Graves

Kleur: witte zachte en zoete | Gebied: 42 ha / Gemiddelde productie: 1.054 hl

Ligging: de gemeenten Cérons, llaets en Podensac, gelegen op de linkeroever van de Garonne,  kunnen de naam claimen

Bodemsamenstelling: voornamelijk kiezelhoudend, meer of minder diep samengesteld uit kiezelstenen, grof zand op een kalkstenen ondergrond.

Druivensoorten: in volgorde van belangrijkheid: Semillon, Sauvignon en Muscadelle.

Graves |  Subregionale appellation | Regio van de Graves

Kleur: rood en wit | Gebied: 2.558 ha, waarvan 727 ha witte druiven

Gemiddelde productie: 119.714 hl, waaronder 33.587 hl wit.

Ligging: ten zuiden van Bordeaux, op de linkeroever van de Garonne, in een vrij groot gebied, ongeveer 50 kilometer lang en 20-30 breed. Dun gezaaide wijngaarden tussen dennenbossen en gewassen die in het zuiden de Sauternes omgeeft.

Bodem: in het bovenste gedeelte liggen per definitie grind of kleine in het water afgeronde steentjes, die een laag van 50 cm tot meer dan 3 meter vormen. Afhankelijk van de plek ligt hieronder een laag van kalksteen of klei, soms zand.

Rode druivensoorten: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc en minder dan 4% van de aanvullende rassen (meestal Petit Verdot)

Witte druivensoorten: Sauvignon wit en Semillon.

Opmerking: Graves is de oorsprong van de grote witte en rode wijnen van de Bordeaux streek. De appellation produceert 70% rode wijn en 30% van de witte wijn.

Graves supérieures |  Gemeentelijke Appellation

Kleur:. witte zachte en zoete | Gebied: 233 ha / Gemiddelde productie: 7.409 hl

Ligging: de gemeentes op de linkeroever van de Garonne kunnen de naam claimen

Bodemsamenstelling: grind terrassen op een ondergrond van klei, zand en kalksteen. Dikte variërend van 20 centimeter tot meer dan 3 meter.

Druivensoorten: in volgorde van belangrijkheid: Semillon, Sauvignon en Muscadelle.

Pessac-Léognan | Gemeentelijke Appellation | Graves

Kleur: rood en wit | Gebied rode wijnen: 1.433 ha | Gemiddelde productie: 56.460 hl

Gebied witte wijnen: Oppervlakte: 282 ha / Gemiddelde productie: . 11.421 hl

Locatie: direct ten zuiden van de stad Bordeaux

Bodem: verschillende lagen kiezels, klei en zand die een goede afwatering verzekeren

Opmerkingen: geboorteplaats van de wijngaarden van Bordeaux, Pessac-Leognan produceert 80% rode wijn en 20% van de blanken.

Rode druiven:

Witte Druiven: Sauvignon, Semillon.

Sauternes | Gemeentelijke Appellation

Kleur : wit moelleux et liquoreux | Gebied : 1 733 ha. | Gemiddelde produktie: 29 287 hl.

Le Vignoble Bordelais

Bordeaux rood | Regionale Appellation.

Kleur : rood | Oppervlakte : 35 778 ha. / Gemiddelde Productie: 1 914 123 hl.

Bordeaux wit | Regionale Appellation.

         Kleur : Wit. | Gebied : 6 079 ha. / Gemiddelde Production : 353 797 hl.

Bordeaux clairet | Regionale Appellation.

Bordeaux clairet (specialiteit van de vignoble bordelais tussen rosé et midden rood. Donkerder en krachtiger dan een klassieke rosé ten gevolge van een verlengde macération van de most).

Kleur : rosé. | Gebied : 624 ha. / Gemiddelde Productie : 33 446 hl.

Bordeaux rosé | Regionale Appellation.

Bordeaux supérieur rood | Regionale Appellation.

Kleur : rood. | Gebied : 10 767 ha. / Gemiddelde Productie : 527 583 hl.

Bordeaux supérieur wit | Regionale Appellation.

Kleur: wit moelleux et liquoreux. | Gebied : 36 ha. / Gemiddelde Productie : 1 440 hl.

Crémant de Bordeaux | Regionale Appellation.

Kleur : wit et rosé. | Gebied : 249 ha. / Gemiddelde Productie : 13 520 hl.

Les côtes

Blaye-côtes-de-bordeaux | Gemeentelijke Appellation

Kleur : rood en wit. | Gebied: 5 107 ha waarvan 213 ha voor wit | Gemiddelde productie 246 030 hl, waarvan 11 608 hl voor wit.

Cadillac-côtes-de-bordeaux |  Gemeentelijke Appellation

Kleur : rood. | Gebied : 1 019 ha. / Gemiddelde Productie : 45 243 hl.

Castillon-côtes-de-bordeaux |  Gemeentelijke Appellation

Kleur : rood | Gebied : 1 841 ha. / Gemiddelde Productie : 83 213 hl.

Côtes-de-bourg | Gemeentelijke Appellation

Kleur: rood en wit. | Gebied: 3 661 ha, waarvan 22 ha voor wit | Gemiddelde productie 181 139 hl, waarvan 1 009 hl voor wit.

Francs-côtes-de-bordeaux | Gemeentelijke Appellation

Kleur: rood et wit. | Gebied: 377 ha, waarvan 14 ha de wit.  |Gemiddelde productie 18 082 hl, waarvan 550 hl de wit.

Rechter Oever

Canon-fronsac | Gemeentelijke Appellation

Kleur: rood. | Gebied: 254 ha. / Gemiddelde productie 11 430 hl.

Fronsac | Gemeentelijke Appellation

Kleur: rood. | Gebied: 803 ha. / Gemiddelde productie 37 339 hl.

Lalande-de-pomerol | Gemeentelijke Appellation

Kleur: rood. | Gebied: 1 150 ha. / Gemiddelde productie 57 270 hl.

Lussac-saint-émilion | Gemeentelijke Appellation

Kleur: rood. | Gebied: 1 459 ha. / Gemiddelde productie 77 764 hl.

Montagne-saint-émilion | Gemeentelijke Appellation

Kleur: rood. | Gebied: 1 588 ha. / Gemiddelde productie 82 258 hl.

Pomerol | Gemeentelijke Appellation.

Kleur: rood. | Gebied: 1 150 ha. Gemiddelde productie 57 270 hl.

Puisseguin-saint-émilion | Gemeentelijke Appellation.

Kleur : rood. | Oppervlakte : 721 ha. / Gemiddelde Productie : 36 338 hl.

Saint-émilion | Gemeentelijke Appellation.

Kleur : rood. | Oppervlakte: 1 453 h. / Gemiddelde Production : 75 991 hl.

Saint-émilion grand cru |  Gemeentelijke Appellation.

Kleur : rood. |  Oppervlakte: 3 955 ha / Gemiddelde produktie: 172 042 hl.

Saint-georges-saint-émilion |  Gemeentelijke Appellation.

Kleur : rood. | Oppervlakte : 183 ha. / Gemiddelde Productie : 9 406 hl.

Linker Oever

Haut-médoc | sub-regionale Appellation.

Kleur: rood. | Gebied: 4 556 ha. / Gemiddelde productie 209 576 hl.

Médoc | sub-regionale Appellation.

Kleur: rood. | Gebied: 5 494 ha. / Gemiddelde productie 272 502 hl.

Gemeentelijke Appelation van de Médoc

Listrac Gemeentelijke Appellation

Margaux Gemeentelijke Appellation

Moulis Gemeentelijke Appellation

Pauillac Gemeentelijke Appellation

Saint-estèphe Gemeentelijke Appellation

Saint-julien Gemeentelijke Appellation

De waardering van grape33.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 54 reviews.